Podaj swój e-mail, aby otrzymywać najnowsze informacje z naszej strony.

Regulamin obowiązujący od 25.05.2018

Dane księgarni

 1. Księgarnia internetowa AUDIOLOGOS.PL prowadzona jest przez firmę AUDIOLOGOS Maria Miśkiewicz z siedzibą w 01-630 Warszawa, ul. Siemiradzkiego 5/8, NIP 525-133-62-89, REGON 141027308, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 450508.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

Zamawianie towaru

 1. Każde zamówienie potwierdzane jest listem e-mail przesłanym do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy Klient potwierdzi zamówienie uruchamiając link podany w wysłanym do niego e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. W przypadku braku takiego potwierdzenia, księgarnia zastrzega sobie prawo do nie wysyłania towaru.
 2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwą wiarygodność umieszczonych w nich danych adresowych. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało numer telefonu odbiorcy i adres poczty elektronicznej.
 3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach księgarni bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Cena wyświetlana przy tytule nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. W celu otrzymania faktury VAT należy podać NIP, jeśli faktura ma być na firmę należy podać nazwę, dane adresowe oraz NIP firmy. Dokonując zakupu w księgarni Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.
 6. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. W przypadku, kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu, Klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.
 7. Aby ułatwić obsługę stałych Klientów, wprowadziliśmy opcjonalną ich rejestrację. Jest ona możliwa przy dokonywaniu pierwszych zakupów w naszym sklepie. Przy kolejnych zakupach można posługiwać się loginem (unikalnym identyfikatorem klienta) i hasłem podanym podczas rejestracji w trakcie pierwszych zakupów.

Warunki dostawy

 1. Książki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej SA. Koszt przesyłki pokrywa Klient.
 2. Książki wysyłane są w pierwszym dniu roboczym, w którym księgarnia uzyskuje potwierdzenie zamówienia lub dokonania płatności. W przypadku trudności z realizacją Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od księgarni.
 3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmuje decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 4. Jeżeli chwilowo brakować będzie niektórych produktów do skompletowania całego zamówienia, istnieje możliwość podzielenia zamówienia na dwie części, po uzgodnieniu tego z Klientem. W takim przypadku koszty wysyłki liczone są tylko raz, koszty drugiej przesyłki pokrywa AUDIOLOGOS.
 5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia rachunku. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie: 663-224-540 lub e-mailem: zakupy@audiologos.pl. Klient może odstąpić od umowy zgodnie z zapisami w niniejszym Regulaminie.

Koszty dostawy

 1. Książki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej SA, zgodnie z wyborem Klienta. Koszt przesyłki pokrywa Klient.
 2. Do ostatecznej kwoty zamawianych produktów doliczane są zryczałtowane koszty dostarczenia przesyłki zależne od wybranej formy płatności oraz wartości zamówienia:
  • 9,00 zł - poczta ekonomiczna, płatność przelewem lub kartą; dostawa 3-5 dni roboczych od wysyłki
  • 11,00 zł - poczta priorytetowa, płatność przelewem lub kartą; dostawa 1-2 dni robocze od wysyłki
  • 15,00 zł - poczta ekonomiczna, płatność przy odbiorze; dostawa 3-5 dni roboczych od wysyłki
  • 17,00 zł - poczta priorytetowa, płatność przy odbiorze; dostawa 1-2 dni robocze od wysyłki
  • wysyłka zagraniczna - cena do ustalenia; prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów przesyłki
  Księgarnia nie dolicza kosztów dostawy, przy zamówieniu powyżej 150 zł i dokonaniu przedpłaty na konto.

Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • płatność przy odbiorze przesyłki (zaliczenie pocztowe)
  • przelewem bankowym na konto sklepu: numer konta bankowego: ING Bank Śląski 24 1050 1025 1000 0023 1912 8910
  • przelew on-line poprzez PayU
  • kartą kredytową (VISA, MasterCard i inne)

Przesyłki zagraniczne:

 1. W przypadku wysyłki zagranicznej koszty dostawy skalkulować trzeba indywidualnie - w zależności od wagi przesyłki i kraju przeznaczenia. Stosujemy taryfę Poczty Polskiej.
 2. Zamówienia z opcją wysyłki zagranicznej należy opłacić z góry poprzez system płatności online np. kartą kredytową. Nie jest możliwa wysyłka zagraniczna za pobraniem.
 3. Prosimy o kontakt e-mailowy z informacją, które pozycje Państwa interesują. Podamy informacje o kosztach przesyłki.
 4. W przypadku wykonywania przelewu z banku zagranicznego niezbędne będą dodatkowe dane do przelewu: nazwa odbiorcy: AUDIOLOGOS Maria Miśkiewicz adres odbiorcy: ul. Siemiradzkiego 5/8, 01-630 Warszawa pełny numer rachunku/IBAN: PL 24 1050 1025 1000 0023 1912 8910 nazwa i adres banku: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ul. Gen. Zajączka 9/11, 01-518 Warszawa kod BIC/SWIFT: INGBPLPW

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt w wymienionym terminie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres AUDIOLOGOS ul. Siemiradzkiego 5/8, 01-630 Warszawa, telefon 663224540 lub adres email biuro@audiologos.pl.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: AUDIOLOGOS, ul. Siemiradzkiego 5/8, 01-630 Warszawa.
 3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Klient, chyba że Księgarnia zgodzi się je ponieść lub nie poinformował Klienta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 4. Koszty dostawy towaru są zwracane przez Księgarnię, ale jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostarczenia zamówienia, Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Księgarnia dokona zwrotu pieniędzy za książkę oraz kosztów jej wysyłki w momencie otrzymania od Klienta towaru lub potwierdzenia jego nadania. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać następujące informacje: . miejscowość, data . imię i nazwisko Klienta . adres Klienta . nazwa i adres Księgarni . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa: Imię i nazwisko Klienta niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących książek . data zawarcia umowy (data złożenia zamówienia) i numer zamówienia. . podpis Klienta
 8. Informacja dotycząca oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa znajduję się na stronie Księgarni oraz wysyłana jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Reklamacja

 1. Produkty oferowane w Księgarni objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Klient zgłosił reklamację Księgarni w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być wysyłana na adres e-mail: biuro@audiologos.pl, listownie na adres AUDIOLOGOS ul. Siemiradzkiego 5/8, 01-630 Warszawa lub dzwoniąc pod nr 663224540.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: ? . imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta; . nr i datę zamówienia . dokładny przedmiotu reklamacji, ze wskazaniem żądana Klienta . wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Księgarnia rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać nieodpłatnej wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Księgarnia zwróci Klientowi równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail i adres korespondencji.
 8. Księgarnia wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Klient, składając zamówienie w Księgarni podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
 2. W celu realizacji zamówienia sklep może przekazać dane osobowe Klienta w zakresie imię i nazwisko, telefon, adres osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, w szczególności firmom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
 3. W formularzu rejestracyjnym indywidualnego konta należy podać podstawowe dane osobiste, a także zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych (poprzez akceptację tekstu w formularzu zamówienia). Należy przy tym pamiętać, że wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne.
 4. Dane osobowe przekazane podczas procesu rejestracji oraz zakupów w Księgarni, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych, które zostaną wydane w jego wykonaniu.
 5. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą one udostępniane osobom trzecim.
 6. Każdy Klient Księgarni, ma prawo do wglądu, modyfikacji, a także usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 7. Klient może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Księgarnia będzie przechowywać dane osobowe Klienta na podstawie zgody a okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Klienta. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Księgarni, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu - w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości e-mail Klientom serwisu AUDIOLOGOS.PL. Należy rozumieć przez to wszelkie niezapowiedziane wcześniej informacje, które jednak ściśle związane są z działalnością, np.: zmiany, promocje, życzenia, jak i informacje związane z działalnością partnerów, np. wspólne promocje.

Opisy książek

 1. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w naszej Księgarni wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Informacje związane ze sprzedażą książek na stronach księgarni AUDIOLOGOS stanowią krótką kompilację informacji na temat książki prezentowanych przez wydawcę na okładce książki, w spisie treści lub na stronie internetowej, ogólnie dostępnych informacji.
 3. O ile źródło informacji bazowej nie zostało określone w szczególny sposób, podstawą dla przygotowanej kompilacji jest książka, której nazwisko autora, tytuł i wydawca prezentowane są nad tekstem lub jest nim specjalny tekst udostępniony przez wydawcę dla promocji książki. Kompilacja, podobnie jak skan lub zdjęcie okładki służy wyłącznie do publicznej sprzedaży książek i nie ma żadnego innego handlowego wykorzystania. Prezentacja ww. informacji uzasadniona jest przez Art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.).
 4. Kompilacje wykonywane są w dobrej wierze, z zamiarem pośredniego przysporzenia korzyści majątkowej właścicielowi praw autorskich przez sprzedaż jego książek, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli zakres informacji wskazującej na źródło kompilacji i właściciela praw autorskich nie jest wystarczający, prosimy o przekazanie takiej informacji, a powstały błąd zostanie niezwłocznie naprawiony przez księgarnię AUDIOLOGOS, zgodnie z wymaganiami przekazanymi przez właściciela praw autorskich.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a AUDIOLOGOS. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a AUDIOLOGOS jest prawo polskie. Wszelkie spory związane ze sprzedażą towarów w Księgarni AUDIOLOGOS będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
 3. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

Wszystkie uwagi, propozycje oraz pytania prosimy kierować na adres mailowy: zakupy@audiologos.pl

Wartość: 288.00 PLN
Liczba produktów: 1

img

Przechowalnia
Liczba produktów: 1

banner

banner

 

 

POLECAMY W SIECI
img

Promocje Nowości Bestseller O firmie Księgarnia Szkolenia Regulamin Twój koszyk Pomoc Kontakt Mapa serwisu
oprogramowanie SOTE
projekt i realizacja STUDIO IMPULS


Reprodukcja w jakiejkolwiek formie na jakimkolwiek nośniku bez pisemnej zgody redakcji audiologos.pl zabroniona.
audiologos.pl © 2007-2012 Wszelkie prawa zastrzeone.
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.